Siirry suoraan sisältöön

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)

HIISI-hanke palvelee tutkimus- ja selvitystarpeita ajallisesti rinnan laadittavien kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) valmistelussa. Hanke tuottaa myös tarvittavia tietoja ja analyysejä, joita hyödynnetään EU:n hallintomalliasetuksen mukaisessa raportoinnissa (ns. edistymisraportit) ja EU:lle toimitettavan kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP) päivityksessä, kts. EU:lle toimitettavat suunnitelmat ja raportit.

HIISI-hanke tuottaa sekä laskennallisia että laadullisia analyysejä uusien ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vaikutuksista eri päästösektoreille, toimialoille, ihmisille, ympäristölle ja luonnolle.

Hanke toteutetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) yhteishankkeena osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Hanke pyrkii myös osallistamaan mahdollisimman laajasti eri sidosryhmiä ja kansalaisia sekä viestimään monipuolisesti hankkeen tuloksista ja analyyseistä ja siten lisätä ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä eri toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa uusille ilmasto- ja energiapoliittisille toimille.

Ajankohtaista

  • Erillisten HIISI-jatkoselvitysten raporttilinkit lisätty 5.9.2022
  • HIISI-hankkeen raportit ja tiedote 1.12.2021 (valtioneuvoston sivut)
  • HIISI-tulokset, loka-marraskuu 2021,  esitys
  • HIISI-sidosryhmätilaisuus pe 11.6.2021 klo 10-12 (verkkotilaisuus, tapahtumasivu)
  • HIISI-sidosryhmätilaisuus ti 16.2.2021 klo 13-15 (verkkotilaisuus, tapahtumasivu)