Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt eri organisaatioissa

Tiina Koljonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, etunimi.sukunimi@vtt.fi, +358 50 359 9549

Liisa Maanavilja, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, +358 295 322 355

Sampo Soimakallio, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, +358 295 251 803

Juha Honkatukia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, etunimi.sukunimi@thl.fi, 029 524 6011

Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus, etunimi.sukunimi@ptt.fi, +358 40 641 5732