WEM-skenaario

Tälle sivulle on koottu yhteenveto WEM (With Existing Measures) -skenaarion keskeisimmistä oletuksista. Ilmasto- ja energiastrategian ja KAISU:n, joiden valmistelut käynnistettiin vuonna 2020, WEM-skenaario sisältää toimet, jotka on päätetty viimeistään 31.12.2019.

 

 • Kansantalous FINAGE-mallilla arvioituna
 • Kivihiilikielto 
 • Maa- ja metsätalous (LUKE, maatalouden WEM)
 • Liikenne (Liikenteen WEM, LVM)
 • Bion sekoitevelvoite
 • Rakennukset ja rakentaminen
 • Teollisuus
  • Tuotantomäärät ja tuotteet
 • Jäte, F-kaasut, jne.
 • Työkoneet

 

Alustavia WEM-skenaarion oletuksia ja tuloksia eri sektoreilla käsiteltiin sidosryhmätilaisuudessa 16.2.2021. Tilaisuuden aineistot