WAM-skenaario

With Additional Measures  (WAM) -skenaario sisältää jo toteutetut, WEM-skenaarioon sisällytetyt, sekä näiden lisäksi suunnitteilla olevat politiikkatoimet.  Koska HIISI-hanke etenee ajallisesti ilmasto- ja energiastrategian ja KAISU:n valmistelun rinnalla, oletukset täsmentyvät osin hankkeen edetessä, ja niitä päivitetään tälle sivulle.

Yleistä politiikkaskenaarion (WAM) määrittelyistä

 • Päästövähennystavoitteiden määrittelyt 2035, 2045(?)
  • Taakanjakosektori
  • Sektorikohtaiset tavoitteet
 • EU:n päästövähennystavoite (2030, 2050?)
 • Uudet politiikkatoimet
  • Verot
  • Tuet
  • Kiellot / rajoitukset

 

Eri päästösektorien ja toimialojen kehitysten määrittelyt

 • Liikenne
 • Teollisuus
  • Tuotantomäärät ja tuotteet
 • Rakennukset ja rakentaminen
 • Maa- ja metsätalous
 • Jäte, F-kaasut, jne.

 

Alustavia WAM-skenaarion oletuksia ja tuloksia eri sektoreilla käsiteltiin sidosryhmätilaisuudessa 11.6.2021. Tilaisuuden aineistot